Undangan: Short Course dan ToT Ekonomi Islam dan Teori Akuntansi Syariah Kepada Yth. Bapak/Ibu Dosen Di Tempat Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan Rahman dan Rahim kepada kita semua. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah SWT dan senantisa diberikan kemudahan dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Amin. Sehubungan dengan akan...